O kurzu

  • Během 6 setkání se podíváme na svůj život tak, jak jsme se na něj ještě nedívali.
  • MyLife Workshop osvětluje naší individuální jedinečnost, naše přání, historii světlých a temných stránek našeho života. Odkrytí těchto souvislostí zvýší kvalitu našeho života.
  • MyLife Workshop nám dává prostor se zastavit, vyhodnotit minulost, podívat se na dalších 5 – 10 let života a nabrat správný směr.

MyLife mapa

  • MyLife Workshop je vytvořen tak, aby se postupně rozvíjel od jednoho setkání k dalšímu. Základem všech setkání je pracovní list „MyLife mapa“, která zobrazuje náš život. Ani průvodce kurzem ani účastníci sami předem nevědí, jak bude tato mapa nakonec vypadat – bude fascinující jako sám život.

Svět kolem nás trpí. Lidé zoufale potřebují zachránce, ale mnozí umírají, aniž by poznali Ježíše. Denně každý z nás potkává lidi, kteří hledají hlubší smysl života, naplnění a radost, které může dát pouze poznání Krista. Kurz MyLife je připraven jim pomoci, protože byl vytvořen právě pro tento účel.

Použijte MyLife Workshop a sdílejte poklad evangelia jiným způsobem!

MyLife je účinným a vyzkoušeným nástrojem také pro zakládání sborů.

PROTOŽE KAŽDÝ ŽIVOT JE JEDINEČNÝ